Doneer!


Anke en Ronald houden via Facebook en nieuwsbrieven de donateurs op de hoogte van de ontwikkelingen in Uganda. Uit de reacties merken zij dat veel donateurs nauw betrokken zijn bij hun werk. Deze betrokkenheid doet hen erg goed.

Dankzij de giften van de donateurs is het mogelijk om projecten in Uganda op te zetten en te continueren. Elk gift, eenmalige donaties en structurele financiële ondersteuning zijn van harte welkom. Dankzij deze steun kunnen Anke en Ronald de zelfredzaamheid van de Karimojong bevorderen en verder uitbouwen.

ANBI status
De schenkingen die u doet aan Stichting Karamoja Arts zijn aftrekbaar van de belasting. Hoeveel belasting u terug krijgt, is afhankelijk van verschillende criteria. Gaat het om een eenmalige gift of geeft u periodiek en is dit vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met Stiching Karamoja Arts.

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij een eenmalige gift moet u aan een aantal voorwaarde voldoen.

 

  • U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de giften hebt gedaan.
  • Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag.
  • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. Bij periodieke giften gelden de volgende voorwaarden:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging

Het geven van een periodieke gift waarvan het bedrag is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst kan u voordeel opleveren. U kunt contact opnemen met Stichting Karamoja Arts als u een periodieke grift schriftelijk wilt laten vastleggen.

Nalatenschap
Bij de notaris kunt u uw specifieke wensen ten aanzien van uw nalatenschap laten vastleggen. Zo kunt u een legaat geven aan één of meerdere goede doelen. Het komt ook voor dat goede doelen benoemd worden tot erfgenaam. Een legaat is een bepaling in een testament waarin wordt aangegeven dat een vastgesteld geldbedrag wordt nagelaten aan een door de erflater gekozen persoon of organisatie.

De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het vermogen dat door middel van een testament aan de erfgenaam wordt toebedeeld. Als u de Stichting Karamoja Arts in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat de Stichting Karamoja Arts in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. Uw vermogen wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Over legaten en erfstellingen is geen successierecht verschuldigd, omdat de Stichting Karamoja Arts bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uiteraard kan een testament altijd aangepast of herroepen worden.

Koop producten uit Uganda
Het werk van Karamoja Arts kunt u ook ondersteunen door producten uit Uganda te kopen. Deze producten worden gemaakt door de Karimojong van grondstoffen die in de omgeving voorradig zijn. Via Marktplaats verkoopt Stichting Karamoja Arts onder andere: armbanden, kettingen, tassen, koebellen, en krukjes. De opbrengst van deze producten komt weer ten goede aan de projecten in Uganda.

Bankrekening nummer
Stichting Karamoja Arts
Bankrekeningnummer: NL87RBRB0851214207

Regio Bank
Oudsmidsestraat 12
3044 AX Lienden

Bic code: RBRBNL 214