Project Onderwijs


Kleuterschool
In Uganda zijn de groepen in de klassen vaak heel groot, 60 a 70 kinderen in een klas is geen uitzondering.

Het leesonderwijs wordt op een andere manier gegeven dan in Nederland. Een stuk tekst wordt niet gelezen, er zijn weinig materialen voorhandig waardoor het lezen uit een boek lastig is.
Een tekst van bijv. een halve bladzijde wordt met de hele klas opgedreund waardoor kinderen een tekst uit hun hoofd kunnen leren. Door deze manier van lesgeven leren kinderen niet zo zeer lezen, maar het onthouden van een tekst.

Karamoja Arts heeft een kleuterschool opgericht. De school heeft de naar ‘Akigeno Academy, Academy van hoop, gekregen. De school heeft als doel om hoop te brengen in levens van kinderen. Door een goede opleiding, als kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen hebben ze meer kansen in de toekomst. Maar het gaat niet alleen om hun maatschappelijke ontwikkeling. Akigeno Academy wil kinderen ook leren om uit de Bijbel te lezen. Het grootste verlangen is dat ze God leren kennen en Jezus willen aannemen als hun Redder. Onderwijs uit de Bijbel is daarom een vast onderdeel in de dagelijkse lesdag.

Het is prachtig om te zien dat kinderen zich gaan ontwikkelen en hun talenten gaan ontplooien. Het ontplooien van talenten begint klein maar kan zich in de loop van de jaren ontwikkelen. De leerkrachten van de Akigeno Academy wil richting geven, een voorbeeld zijn en kinderen stimuleren. Een diepgaande verandering bij de Karimojong begint bij een nieuwe generatie.

De kinderen zullen zo veel mogelijk les krijgen van Ugandese onderwijzers. Het verschil in de manier van onderwijs geven maakt het lastig om goede mensen te vinden in Uganda. Karamoja Arts gaat daarom onderwijzers leren hoe zij op een andere manier kunnen lesgeven. Door te investeren in de vaardigheden van de onderwijzers kan er geïnvesteerd worden in levens van kinderen.

De klassen op de Akigeno Academy zijn bewust klein. In elke klas zitten minimaal twintig kinderen. Door de kleine groepen is het mogelijk om alle kinderen persoonlijk aandacht te geven.

Onderwijs aan volwassen
Op verschillende manieren wordt er onderwijs verzorgt voor volwassenen. De scholing voor volwassenen wordt gegeven voor meerdere gebieden, gezondheidzorg, landbouw en creatieve activiteiten. Diverse voorbeelden van onderwijs zijn: Boeren die leren hoe je het land op een goede ecologische manier kunnen verbouwen, vrouwen die leren hoe je met de materialen uit de omgeving spullen kunt maken die je kunt verkopen op de markt en onderwijs over natuurlijke geneesmiddelen.

De opleidingen dragen niet alleen bij aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden, het draagt ook bij aan het zelfvertrouwen van mensen. Mensen leren hoe ze kunnen vertrouwen op hun eigen kunnen en leren samen te werken met andere. Het doel van het onderwijs is dat de Karimojong niet langer afhankelijk zijn van hulp van buitenaf. Eigen initiatieven worden gestimuleerd zodat de lokale bevolking in staat zijn te voorzien in hun dagelijkse behoeften.