Stichting Karamoja Arts


Missie en visie
Stichting Karamoja Arts is in maart 2013 opgericht in Nederland. De stichting wil dat doen wat nodig is om de bevolking van de Karimojong te helpen zodat zij zelf kunnen voorzien in hun dagelijkse behoeften. In de oprichtingsakte wordt dit als volgt verwoord:

Stichting Karamoja Arts heeft ten doel:

1) de (financiële) ondersteuning van duurzame activiteiten teneinde een structurele verbetering van de levensomstandigheden, (drink)water en voedselzekerheid) te bewerkstelligen voor de Karimojong in Oeganda.

2)bevorderen va eigen kennis en vaardigheid van de Karimojong in Oeganda om op dei wijze deze bevolkingsgroep zelfredzaam te maken of in ieder geval zelfredzaamheid te stimuleren.

20150420_130342

ANBI status
Om een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van de Karimojong in Uganda ondersteunen wij het werk van Anke en Ronald Simiyu. Zij wonen met hun gezin op het grondgebied van de Karimojong en werken samen met de plaatselijke bevolking.

Er is geld nodig om de projecten op te starten, deze gelden krijgt de stichting van haar donateurs, kerken, bedrijven, fondsen, partner organisaties en door het organiseren van acties. Acties hebben twee functies, enerzijds geld inzamelen voor de projecten maar ook het werk onder de Karimojong bekend maken bij meer mensen in Nederland.

Stichting Karamoja Arts heeft een ANBI status, dat betekend dat de door u gegeven giften aftrekbaar zijn van de belasting.

Hoe worden u donaties besteed? Stichting Karamoja Arts wil een zo hoog mogelijk transparantie naar haar donateurs. In het (financiële) jaarverslag kunt u alles vinden over de vorderingen van de verschillende projecten en vindt u een overzicht van de inkomsten en de uitgaven die de stichting in het afgelopen kalender jaar heeft gedaan.

De stichting heeft kort lijnen met de werkers, Anke en Ronald, in het veld. Hierdoor weten wij precies wat er speelt rondom de verschillende projecten. Indien u meer wil weten over de vorderingen van de projecten dan staan wij u graag te woord.

Thuisfrontcommissie
Naast de Stichting Karamoja Arts is er een thuisfrontcommissie die veel contact heeft met Anke en Ronald. De thuisfrontcommissie wil het werk dat gedaan wordt in Karamoja verder bekendheid geven in Nederland. Zij doet dit door lezingen en spreekbeurten te geven, ook organiseert zij diverse acties in verschillende plaatsen in Nederland.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen. Alle drie mensen die actief betrokken willen zijn bij het werk in Uganda en de missie en visie van Anke en Ronald van harte ondersteunen.

De stichting heeft een klein bestuur waardoor de lijnen erg kort zijn en er efficiënt samen gewerkt kan worden. Voor de namen en functies willen we u verwijzen naar CONTACT.